BORANG PERMOHONAN KURSUS DI PUSAT LATIHAN PERKAYUAN TANJUNG MANIS

KURSUS PILIHAN:*
NAMA:*
NO. K/P:* (Contoh: 65****13****)
PEKERJAAN (Jika ada):
NO. TEL (R): (Contoh: 082123456)
NO. H/P:* (Contoh: 01234567890)
PENCAPAIAN TERTINGGI PERSEKOLAHAN:*
KELULUSAN:*
ALAMAT SURAT MENYURAT:*

*Wajib diisi

Setiap permohonan yang BERJAYA SAHAJA akan dihubungi dan dikehendaki untuk membawa 1 salinan fotostat:

  1. Kad Pengenalan
  2. Gambar Berukuran Pasport
  3. Sijil-sijil Latihan
  4. Sijil-sijil Persekolahan
  5. Sijil Berhenti Sekolah